Английски език за напреднали

B1B2

Английски език за напреднали (B1) и (B2)

Курсът е предназначен за хора, които вече имат известен опит в английския език.

Когато приключите с това ниво ще бъдете в състояние да описвате ситуации и събития, да пишете текстове, да се изразявате в последователност. Вие ще знаете как да описвате аспекти от своето минало и Вашата среда и да общувате доста уверено.

Преди да започнете курс B1 и B2, Вие:

 • Можете да проведете разговор по основни теми като семейство, работа, хоби, пазаруване;
 • Използвате без проблем основните английски граматични времена;
 • Можете да се представите под формата на кратък свързан текст, давайки информация за различни области от Вашия живот.
 • Можете да общувате на езика като изразявате мнение, правите коментар или описвате събитие;
 • Използвате по-сложни английски граматични структури като перфектните продължителни времена;
 • Пишете разказвателни и описателни текстове.

След приключване на курс B1 и B2, Вие ще можете да:

 • Използвате специфични думи и изрази на теми като спорт, образование, обзавеждане, транспорт и други;
 • Разказвате подробно и последователно случка или събитие и правите коментар по темата или изразявате мнение;
 • Използвате адекватно по-сложни граматични структури и разказвателните времена;
 • Говорите с добро английско произношение, интонация и ритъм;
 • Четете текстове и намирате най-необходимата и съществена информация;
 • Слушате свободна английска реч и долавяте основните точки по разнообразни теми от ежедневието;
 • Пишете безпроблемно имейли и сравнително дълги описателни текстове.
 • Можете да общувате на езика като изразявате мнение, правите коментар или описвате събитие;
 • Използвате по-сложни английски граматични структури като перфектните продължителни времена;
 • Пишете разказвателни и описателни текстове.
 • Използвате разнообразие от лексикални единици, за да опишете необичайни ситуации или изразите причините и последиците на даден проблем;
 • Подготвяте и правите презентации, представяте своите аргументи, отговаряте пълно и обосновано на зададените Ви въпроси и обсъждате абстрактни теми;
 • Използвате по-специфични граматични времена и структури и общувате на езика без да правите съществени грешки;
 • Говорите с ясно, естествено произношение и интонация, влагайки добър ритъм в изреченията;
 • Четете статии и доклади на съвременни и актуални теми и да изваждате и преразказвате съществената информация;
 • Слушате и разбирате в голяма степен разпространяваните в медиите репортажи, документални филми и интервюта;
 • Пишете детайлни текстове, синтезирате информация от няколко различни източника и давате оценка на доклад.

Занятията се организират във вечерна, дневна или съботно-неделна форма.

Информация за курса

Цена 180 лв.
За записване При желание, моля попълнете формата* и ще се свържем с Вас.
Брой участници в група мин. 5-6 човека *Курсът ще стартира при събиране на нужния минимум. /Записвам се/
Продължителност  60 часа
Сертификат Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходен тест, Вие имате възможност да получите сертификат.

*С попълването на формата само заявявате участие за курс, без да се ангажирате.

Comments are closed.