Разработка на иновативен процес по извличане на информация и създаване на аналитична технология за установяване на корелация между данните за участие на публични компании в обществени поръчки и движението на цените на техните акции

  Покана по проект “Разработка на иновативен процес по извличане на информация и създаване на аналитична технология за установяване на корелация между данните за участие на публични компании в обществени поръчки и движението на цените на техните акции” Приложения: Приложение № 1. Технически спецификации.   Приложение № 2. Образци на документи. Приложение…

Прочетете повече…

ПОКАНА за представяне на оферта № 03 от 31.01.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 35, ал. 1 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ), във връзка с изпълнение на изпълнение на проект “Разработка на иновативен процес по извличане на информация и създаване на аналитична технология за установяване на корелация между данните за участие…

Прочетете повече…