Бизнес оценки

Бизнес оценки

Фирмата е лицензирана от Агенция за приватизация за извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и ДМА на държавни, общински и търговски дружества.

Има извършени повече от 200 оценки, като голяма част са по договори с Община Плевен. През последните три години фирмата е оценила 100% от активите на Община Долна Митрополия, подлежащи на оценка.

Професионален опит на ИКоМС ЕООД:

I. Консултански разработки:

„Плевенски цимент“ ЕООД – Плевен

„Плевенско пиво“ ЕООД – Плевен

„Химко“ ЕООД – Враца

„Вапцаров“ ЕООД – Плевен

„Трактор“ ЕООД – Плевен

„Чучунолеарен завод“ ЕООД – Плевен

„Българска захар“ ЕООД – Плевен

„Илинден“ ЕООД – Плевен

„Каменина“ ЕООД Плевен

„Вит“ ЕООД – Плевен

„Домостроителен комбинат“ ЕООД – Плевен

„Сирма“ ЕООД – Плевен

„Българска захар“ ЕООД – Плевен

„Звезда“ ЕООД – Плевен

„Фуражен завод“ ЕООД – Плевен

„ТЕМП“ ЕООД – Плевен

Други фирми от малкия и среден бизнес в регион Плевен.

Консултантските разработки на фирмата са в областта на приватизацията, мениджмънта, маркетинга, компютърните технологии, счетоводно-икономическите анализи, данъчното облагане, прогнозиране икономическото състояние на фирмата, общи и проблемни експертизи и анализи, изпълнение на договорните задължения между фирмите и контрагентите.

II. Приватизационни оценки

Оценки на обекти, обособени части и ДМА, собственост на Община Плевен

ОФ „Свежест“ – оценка на цяло предприятие;

Ф „Хранителни стоки“ – оценка на цяло предприятие – 3 обекта;

ОФ „Паркстрой“ – оценка на цяло предприятие;

ОФ „Нармаг“ – обособени части;

ОФ „Мебел“ – обособени части;

Банка „Земеделски кредит“ клон Плевен – сграден фонд;

Банка „Хеброс“ клон Плевен – сграден фонд;

Недвижими имоти – магазини, ателиета, почивни станции, кафе-аперативи и др. – 22 бр.

Община Д.Митрополия – недвижими имоти – 15 бр.

Автомитропол ЕООД – обособени части – 5 бр.

„Саня“ ЕООД – обособени части, машини и съоръжения – 6 бр.

Сторгозия ЕООД – 2 бр.

Областна администрация – Монтана – сграден;

„Гулянска консерва“ ЕООД – обособени части;

Агровод – инвест – София, клон Плевен – обособени части;

Геофизика ЕООД – София, база Пордим – обособени части;

Земеделски кооперации земя и сграден фонд 5 бр.

III. Определяне пазарна стойност на ДМА – земя, сграден фонд, машини и съоръжения

Община Плевен – 15 оценки;

Община Долна Митрополия – 120 оценки;

Изпълнителна агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната” – 35 оценки;

Предприятие – добив на нефт и газ ЕООД недвижима собственост – 45 бр.;

„Плевенски цимент“ ЕООД – Пленен – недвижима собственост – 15 бр.;

НЕК – София – Електропреносен район – Плевен и Ловеч – 32 бр.;

НЕК – София – Промишлена енергетика – клон Плевен;

Водно стопанство ЕООД – София, клон Плевен;

Заводски строежи ЕООД – Плевен;

Агровод инвест ЕООД – София, клон Плевен;

КЗУ ЕООД – София, клон Плевен;

Комел ЕООД – София;

Овобизнес ЕООД – Плевен;

ДМА с Възложител ОББ – клон Плевен;

ДМА с Възложител Общинска банка, клон Плевен;

ДМА с Възложител – Пощенска банка, клон Плевен;

ДМА с Възложител ДСК -8 оценки.

IV.Подготовка на тръжна и конкурсна документация

ОФ „Свежест“;

ОФ „Стройпродукт“;

ОФ „Нармаг“ – Плевен;

ОФ „Търговия“ – Троян;

ОФ „Търговия“ – Шумен;

„Промишлена енергетика“, клон Плевен

 

 

 

Comments are closed.