Пенсионно осигуряване

От 15 Март 2022 г. „ИКоМС“ ЕООД предоставя допълнителни услуги в областта на пенсионното осигуряване.

Консултант по този вид услуги е Милчо Бърковски – експерт с дългогодишен професионален опит в пенсионното законодателство.

            Услугите, които ще се извършват са следните:

  • Консултация за условията на пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване.
  • Преглед на документите, свързани с отпускане на пенсии.
  • Изчисляване на трудов стаж.
  • Изчисляване на прогнозна пенсия.
  • Издирване и набавяне на образци УП-3, от действащи и закрити осигурители за удостоверяване на стаж при пенсиониране.
  • Попълване и заверка на осигурителни книжки.
  • Изготвяне на заявление за отпускане или преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях.
  • Подаване на заявления и необходимите документи в НОИ, за отпускане или преизчисляване на пенсии с пълномощно по чл. 18 от ГПК.
  • Изготвяне и подаване на запитвания към НОИ, за резултат от подадени заявления и документи.
  • Изготване и подаване на възражения срещу разпореждания на НОИ, за отпускане(преизчисление) на пенсии и добавки, или отказ за отпускането им.

За контакти:

Венцислав Хинов – Управител на фирма „ИКоМС“ ЕООД

Тел. +359898446988; e-mail: icoms_bg@abv.bg

Милчо Бърковски – Консултант по пенсионно осигуряване към фирма „ИКоМС“ ЕООД

Тел. +359885694683; e-mail: m.burkovski@gmail.com

Comments are closed.