Проекти

Проекти

 

Има постигнати високи резултати в разработка и управление на проекти по програми, финансирани от национални и европейски източници.

Comments are closed.