Производство и преработка

Направление 541:   Хранителни технологии

1. Професия “Оператор в хранително – вкусовата промишленост”, код 541020

– специалност “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410201, ІІ СПК;

– специалност “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410202, ІІ СПК

– специалност “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410203, ІІ СПК;

– специалност “Производство на консерви”, код 5410204, ІІ СПК;

– специалност “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410205, ІІ СПК

– специалност “Производство на захар и захарни изделия”, код 5410206, ІІ СПК

– специалност “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410208, ІІ СПК

2. Професия “Работник в хранително – вкусовата промишленост”, код 541050

– специалност “Хранително – вкусова промишленост”, код 5410501, І СПК

ssss

Направление 542:   Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

1. Професия “Работник в производството на облекло”, код 542090

– специалност “Производство на облекло”, код 5420901, І СПК

2. Професия “Шивач”, код 542110

– специалност “Шивачество”, код 5421101, І СПК

3. Професия “Плетач”, код 542140

– специалност “Плетач на настолна плетачна машина”, код 5421402, І СПК

4. Професия “Бродировач”, код 542150

– специалност “Бродерия”, код 5421501, І СПК

Направление 543:   Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

1. Професия “Техник – технолог в дървообработването” код 543010

– специалност “Мебелно производство”, код 5430101, ІІІ СПК;

– специалност “Тапицерство и декорация”, код 5430106, ІІІ СПК

2. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020

– специалност “Производство на мебели”, код 5430201, ІІ СПК

3. Професия “Работник в дървообработването”, код 543090

– специалност “Производство на фасонирани материали”, код 5430901, І СПК;

– специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430902, І СПК;

– специалност “Производство на мебели”, код 5430906, І СПК

process-flow-graphic_624x451

Comments are closed.