Професионално обучение

Обучение

“ИКоМС” ЕООД е обучаваща организация, притежава лицензия на Център за професионално обучение (ЦПО) No: 200512289 по 94 професии и 175 специалности въз основа на разработени и утвърдени от НАПОО програми за обучение и е оторизирана от нея да издава удостоверения за професионална квалификация. Дружеството работи с авторитетни, висококвалифицирани консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. За провеждане на качествен и ефективен учебен процес са подсигурени материални бази със съвременно оборудване. 

 

Comments are closed.