За нас

ИКоМС

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз (ИКоМС)

е юридическо лице със седалище гр. Плевен и офиси в Габрово, Велико Търново и Бон-Германия.

Фирмата е създадена през 1992 г. с подчертано консултантски характер и специализация в областта на мениджмънта, маркетинга, счетоводно-икономическите анализи и прогнозиране, анализ на икономическо състояние на фирми, общи и проблемни експертизи, анализи за изпълнение на договорните задължения на фирмите, организационното развитие и управление, подбор и обучение на кадри.

Има постигнати високи резултати в разработка и управление на проекти по програми, финансирани от национални и европейски източници.

В дейността си “ИКоМС” ЕООД използва широк кръг консултанти и експерти с висока квалификация и професионален опит. Съчетанието от професионални възможности и проверени в практиката методики осигуряват високо качество на предлаганите услуги.

Фирмата притежава сертификат за коректна фирма 2015 г.

Бизнес оценки

Тя е лицензирана от “Агенция за приватизация” за извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и ДМА на държавни, общински и търговски дружества.

Управителят притежава Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и вземания от Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/ и е активен неин член.

Има извършени повече от 1 000 оценки, като голяма част са по договори с Община Плевен и други общини в региона. Фирмата е оценила голяма част от активите на Община Долна Митрополия, подлежащи на оценка. С Община Пордим има сключено рамково споразумение за оценки на техните активи. Фирмата е оценявала активи на АЕЦ Белене, НЕК, Министерство на земеделието, Министерство на икономиката, Министерство на отбраната, Министерство на образованието, „Нефт и газ” АД и др.

Едно от приоритетните направления, в които дружеството успешно развива дейността си, е обучение и професионална квалификация на човешките ресурси.

Пенсионно осигуряване

Услугите които ще се извършват са следните:

 • Консултация за условията на пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване.
 • Преглед на документите, свързани с отпускане на пенсии.
 • Изчисляване на трудов стаж.
 • Изчисляване на прогнозна пенсия.
 • Издирване и набавяне на образци УП-3, от действащи и закрити осигурители за удостоверяване на стаж при пенсиониране.
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки.
 • Изготвяне на заявление за отпускане или преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях.
 • Подаване на заявления и необходимите документи в НОИ, за отпускане или преизчисляване на пенсии с пълномощно по чл. 18 от ГПК.
 • Изготвяне и подаване на запитвания към НОИ, за резултат от подадени заявления и документи.
 • Изготване и подаване на възражения срещу разпореждания на НОИ, за отпускане(преизчисление) на пенсии и добавки, или отказ за отпускането им.

Центърът за професионално обучение  към „ИКоМС“  ЕООД

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към дружеството притежава лицензия от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за обучение по 32 направления, 94 професии и 175 специалности, за които се издават удостоверения и свидетелства за професионална квалификация. Провеждат се и обучения по 5 ключови компетентности с 22 специалности и курсове за придобиване на правоспособност по  6 специалности.

Общ брой – специалности за професионално обучение, ключови компетентности и курсове за правоспособност – 203.

Лектори – ЕКСПЕРТИ 

Обучението се извършва от авторитетни, висококвалифицирани консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. За провеждане на качествен и ефективен учебен процес са подсигурени материални бази със съвременно оборудване.

Професионално обучение

Фирмата е обучила над 4 200 лица към ДБТ гр. Плевен, Враца, Велико Търново и Ловеч. По-крупните разработени и реализирани проекти са: “Управление на малка фирма”, “Старт в бизнеса” и “Бизнес английски език”, финансирани от МО за преквалификация на 849 военнослужещи; “Финансов мениджмънт и МСС” – преквалификация на 68 фирмени финансови мениджъри от Плевенски регион, финансиран от фондация “Ханс Зайдел” – Германия; “Трайни насаждения” – по бюджетна линия АУПТ, финансиран от Агенция по заетост.

Министерството на отбраната е наградило „ИКоМС” ЕООД с грамота за особен принос при повишаване на квалификацията на военослужещите, 39 – 40 % от тях са се реализирали на пазара на труда.

В началото на месец април 2008 г. е стартиран проект на тема “Висока адаптивност на заетите”, квалификация на 91 работещи в “Плевен – БТ” АД, финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013., като 80% от проекта е изпълнен от фирма „ИКоМС“.

През 2010 г. фирмата участва като обучаваща организация в реализирането на проект “Професионалната квалификация – гаранция за качество и конкурентноспособност на консервна фабрика “Пелтина””, където бяха обучени 65 служители и работници на фирма “Пелтина” ЕООД – гр. Искър.

Фирмата е участвала в разработването на още три проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, реализирани от други фирми.

Национално сдружение за управление на проекти

Фирмата е съучредител на “Национално сдружение за управление на проекти”, в което влизат 9 структури като: Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ), Българска асоциация на агенции за развитие и бизнес центрове (БАРДА), Българско търговско промишлена палата (БТП), Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП), Бизнес център “Информа интелект”, представляващ Министерството на икономиката и финансите, Център по предприемачество, Консултантска фирма “К2 Компютър и консулт груп България, Консултантска фирма “Интернационална компания по мениджмънт и сервиз” (ИКоМС), Институт по информационни технологии при БАН.

Сдружението е учредено съгласно решение №1 от 09.11.2007 г. с фирмено дело № 16175/2007 на Софийски градски съд.

Управителят на фирмата е член на Управителния съвет на сдружението.

Целта на сдружението е подготовка, изработване и управление на проекти по оперативни програми на Европейския съюз.

ИКоМС е търговско представителство на фирма “Хелиос енерджи” ЕООД – България, която работи в областта на енергийната ефективност. Дружеството притежава лицензии за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

Дружеството разполага с екип от компетентни специалисти, компютърна програма за моделно изследване на сградите, набор от технически средства, необходими за извършване на обследване за енергийна ефективност.

Нашите конкурентни предимства:

 • Индивидуален и гъвкав подход
 • Добро съотношение цена/качество на услугите
 • Компетентен и надежден екип от експерти
 • Познаване на бизнес средата в България и Германия
 • Широка мрежа от контакти с български и чуждестранни фирми и институции.

Фирмата работи успешно и по схема „Аз мога” и „Аз мога повече” на „ОП РЧР” като до месец Ноември 2011г. са обучени или в процес на обучение са, 131 обучаеми. Ние имаме опита по усвояването на Евросредствата. В това отношение можем да Ви бъдем полезни.

 

Comments are closed.