Здравеопазване

Advanced-Practice-Registered-Nurse

Направление 723:   Здравни грижи

1. Професия “Болногледач”, код 723020

– специалност “Здравни грижи”, код 7230201, ІІ СПК

Comments are closed.