Програмиране със C#

C#

Курсът „Програмиране със C#“ дава начални умения по програмиране. Основната му задача е да ви научи да мислите, да измисляте алгоритми и решения на задачите, да ползвате свободно езика за програмиране и средата за разработка (IDE) и да изградите базови умения за писане на програмен код и за търсене на решения и помощна информация в Интернет.

 

Обучението включва:

– работа със среда за разработка (IDE)

– писане на програмен код на начално ниво

– използване на променливи и данни

– оператори и изрази

– работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати)

– използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case)

– цикли (for, while, do-while, for-each)

В курса се разглеждат накратко и по-сложни концепции като методи, масиви, списъци и стрингове. За целта на курса се използват езикът за програмиране C# и Visual Studio в Windows среда.

 

След завършване на курса Вие ще можете:

  • да пишете програми с езика за програмиране C# и средата за разработка Visual Studio
  • да използвате променливи, за да съхранявате в тях данни от различни типове
  • да извършвате прости пресмятания чрез изрази в езика C#
  • да четете данни от потребителя и да печатате по конзолата (конзолен вход и изход)
  • да работите с условни конструкции
  • да съставяте цикли за да повтаряте многократно фрагменти от сорс кода и да извършвате по-сложни изчисления

Предварителна подготовка

Успешно завършване на курса Компютърен курс – Основни умения или еквивалентна подготовка.

Предварителната подготовка е задължителна за успешното Ви обучение.
Ако познанията Ви покриват  под 85-90% от материала, предварителната подготовка за Вас е задължителна.

Занятията се организират във вечерна, дневна или съботно-неделна форма.

Информация за курса

Цена 560 лв.
За записване При желание, моля попълнете формата* и ще се свържем с Вас.
Брой участници в група мин. 5-6 човека *Курсът ще стартира при събиране на нужния минимум. /Записвам се/
Продължителност  60 часа
Удостоверение Да, след завършване на програмата и след успешно полагане на изходен тест, Вие имате възможност да получите удостоверение за професионално обучение за част от професия по образец на МОН

*С попълването на формата само заявявате участие за курс, без да се ангажирате.

 

Comments are closed.